HYDROGEOLOGICKÝ  PRIESKUM
 

 

Vyhľadávanie zdrojov podzemných vôd pre obce a rodinné domy

 

Hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá

 

Hydrogeologické posudky pre stavebné povolenie (vsak zrážkových vôd - hydrogeologické     zisťovanie podľa §37 z.č.364/2004).

 

Čerpacie skúšky

 

Odbery vzoriek podzemných vôd a ich laboratórne rozbory pre pitné a úžitkové účely
    v zmysle platnej legislatívy

AG&E s.r.o.

 

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

 

Mob: 0903 404 660
        0903 202 169
E-mail: ag-e@ag-e.sk