PONUKA SLUŽIEB
RADÓN

           
Objekty
                               Areál TV Markíza
                               Národná banka Slovenska - Mýtna ulica
                               Rezidencia SRN Bratislava

          
  Nákupné centrá
                               POLUS Bratislava
                               AUPARK Bratislava, Košice, Piešťany
                               APOLLO Bratislava
                               DIGITAL PARK Bratislava
                               ARKADIA Prešov
                               EUROVEA Bratislava

           
Obytné súbory
                               Nové Slovany Bratislava
                               TRI VEŽE Bratislava
                               Jégého alej - Polyfunkčný komplex - Bratislava
                                Nový Belveder Banská Bystrica
                               City Center Lučenec ....

           
  Logistické centrá
                               Gáň, Senec, Nitra

          
   Obchodné domy
                               TESCO
                                BAUMAX
                               Kaufland
                                LIDL
                                a stovky rodinných domov po celej SR ...

GEOFYZIKA

           
  Pyrotechnický prieskum
                                EUROVEA
                               VIENNA GATE

            
Korózny prieskum
                               AVION Shopping Park
                               PANORÁMA
                               Jégého alej - Polyfunkčný komplex - Bratislava
                               1/75 LUČENEC - preložka cesty cesta I/51 – Trnava - severný obchvat
                               Preložka cesty II/426 Skalica – hranica SR/ČR

          
  Geofyzikálny prieskum
                                Trenčiansky hrad - zosuv hradného brala
                                Jadrová elektráreň Mochovce,
                                Areál pivovaru Heineken Zlatý Bažant - prieskum pre hydrogeologický vrt
                                Čierna voda - mapovanie štrkových polôh geof. metódami
                                Krušinec, Donovaly - potencionálne zosuvné územie


           
Geofyzikálny prieskum pre hydrotermálne vrty
                               Rimavské Jánovce
                               Bardoňovo
                               Bačkov

          
  Ropné znečistenie
                               Lenti (HU)
                               Vysoká pri Morave
                               Špačince
                               Posádka
                               Rumanová
                               Tehla ...

          
   Hydro-geofyzikálny prieskum
                               Zdroj pitnej vody z hlbokej studne pre vidiecke
                               obyvateľstvo v oblasti Kajiado, Rift Valley, Keňa

ENVIRONMENTÁLNA PROBLEMATIKA
Jadrové Elektrárne Jaslovské Bohunice
Ministerstvo životného prostredia SR
Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR
v Nitrianskom kraji.

NAŠI PRACOVNÍCI SA ZÚČASTNILI POZEMNÝCH A LETECKÝCH GEOFYZIKÁLNYCH PRIESKUMOV

BOLÍVIA - gravimetrický a magnetometrický prieskum
EKVÁDOR - geoelektrický prieskum pre ťažbu zlata
INDIA - gravimetrický a magnetometrický prieskum
KANADA - Labrador - gravimetrický prieskum
VENEZUELA -
Nunavut - letecký gamaspektrometrický a magnetometrický prieskum
Yucon - letecký gamaspektrometrický a magnetometrický prieskum
- letecký EM, gamaspektrometrický a magnetometrický prieskum


* Referencia odborne spôsobilej osoby


AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk