CERTIFIKÁTY A POVOLENIA
Certifikát SMÚ RNDr. Miroslav Hodál

Certifikát SMÚ RNDr. Juraj Vaník
Povolenie ÚVZ SR

Odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác

OM autorizácia

RÚVZ

AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk